Ο Φιλελεύθερος της Κυριακής – 13/1/2013

Το Μνημόνιο από μόνο του δεν εξασφαλίζει το αύριο.

Ο Φιλελεύθερος της Κυριακής